KỸ THUẬT LÀM ĐỒ DA


Khóa học làm đồ da handmade tại TP.HCM

Khóa học làm đồ da handmade tại TP.HCM

13/01/2019


Khóa học làm đồ da handmade căn bản, cốt lõi, được khải giảng một tháng/lần, vào ngày chủ nhật đầu tiên hàng tháng, bạn sẽ được hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản nhất, giúp bạn hoàn thiện kỹ năng cơ bản

Xem thêmDA THUỘC SÀI GÒN - CHẤT LƯỢNG XUẤT KHẨU TOÀN THẾ GIỚI

NHẬN SẢN XUẤT DA THEO MẪU YÊU CẦU - TỪ 40 PIA TRỞ LÊN