Bảo mật thông tin khách hàng

 

Da Thuộc Sài Gòn cam kết:

Thông tin khách khách hàng là thông tin cá nhân, chúng tôi cam kết sẽ không cung cấp bất cứ thông tin nào của quý khách đã cung cấp cho đơn vị nào


Bình luận

DA THUỘC SÀI GÒN - GIÁ TRỊ TỪNG CENTIMET

DA THUỘC SÀI GÒN - SẢN XUẤT DA THEO YÊU CẦU